Oh boy oh boy, wat heb je ons in spanning gebracht kleine Thijs!
Alles was tot in de puntjes geregeld voor de geboorte van Thijs op het ZGT Almelo. Eerder heb ik voor Miriam en Robert ook de geboorte van Lieke en Anna vastgelegd. Beide keren heeft de placenta vastgezeten en had Miriam erg veel bloed verloren. Hierdoor zou ze nu direct na de geboorte doorgaan naar de OK om daar de placenta te laten verwijderen. Dit bracht natuurlijk enige risico’s met zich mee. Ik merkte aan beide ouders dat deze keer alles anders was en ze (heel begrijpelijk) erg gespannen waren.

Maar alles ging eigenlijk volgens plan. ‘s Ochtends werden de vliezen gebroken en een paar uur later kreeg Miriam via een infuus wat hormonen om de weeen sterker te maken. Hierdoor had ze erg veel pijn, meer dan bij de eerste twee bevallingen. Maar Miriam is sterk en volgde het advies op om onder de douche te gaan. Misschien dat een andere houding zou helpen alles sneller te laten verlopen. Dit bleek zo te zijn. Er werd nog een echo gemaakt, waar we zagen dat Thijs’ hoofdje iets schuin lag en daarna ging alles heel snel. Miriam mocht persen, maar Thijs bleef nadat zijn hoofdje geboren was, met zijn schouder vastzitten! Vreselijk om te zien hoe hij paars aanliep en niet verder kwam. Achter mijn camera was ik bang, echt heel bang dat dit niet goed zou gaan. Iemand drukte op de alarmbel. De gynaecoloog kwam. Ik zag aan Robert’s gezicht dat hij ook snapte dat het niet goed ging. Miriam was duidelijk in haar eigen wereld van pijn en uitputting. Maar toen Thijs uiteindelijk na 2 minuten vastzitten als een slappe pop op haar borst werd gelegd, vroeg ze meteen waarom hij niet huilde. Hij werd weg gehaald en beademd, gelukkig klopte zijn hartje wel! Het personeel bleef, ondanks de situatie, rustig en vakkundig.
En toen…eindelijk na zoveel minuten spanning en angst, trok hij zijn hele lichaam samen voor een hap lucht en hoorden we zijn eerste schreeuw! Oh, wat waren we blij!

Het klinkt zo cliché, ik weet het, maar echt mensen het is zo’n enorm groot wonder!
Wat ben je welkom lieve lieve Thijs!
(Kijk ook de slideshow met veel meer mooie foto’s onderaan de blog!)

Oh boy oh boy, you really did scare us little Thijs!
Everything was very well planned to give birth to Thijs at the ZGT hospital Almelo. A few years ago I also photographed the birth of Lieke and Anna. Both times the placenta got stuck, which caused Miriam a lot of blood loss. This time she would be carried to the OR immediately after the birth, which is not at all without risks. I noticed both parents were more tense than the first two times, off course.
But everything went as planned. In the morning they broke the water and a few hours later Miriam got some hormones through a drip to increase the contractions. This caused her a lot more pain than when she got her girls. But Miriam is a strong lady and followed the advice to take a shower. Maybe another position would help her to speed things up. And so it did. An ultrasound was taken and showed us Thijs’ head did not lay totally straight down, but not to worry they said. From this moment everything went very fast. Miriam was now allowed to push, but after Thijs’ head was born, his shoulder got stuck. Horrible to see how purple he became without any movement. Behind my camera I was scared, really scared that this could go wrong. Somebody pushed the alarm button. The gynecologist came. I looked at Robert’s face and saw he also knew this definitely was not how it should be. Miriam was in her own world of pain and exhaustion. But when she finally got to hold Thijs’ as a flaggy doll to her chest, after he had been stuck for two minutes, she asked right away why he didn’t cry. Thijs’ was taken away and got respired. Luckily his little heart was beating! The medical staff was, despite the situation, very calm and competent.
And finally…after long minutes of stress and fear, he tightened his whole body together to gasp some air and cried for the first time! Oh, how happy we were!

 
It sounds as a cliché, I know, but really people, it is such a big miracle!
You are so very very welcome, sweet little Thijs!
(Don’t forget to watch the slideshow with more beautiful photos at the bottom of this blog!)

Birth photography - Geboortefotografie_002

Birth photography - Geboortefotografie_003

Birth photography - Geboortefotografie_004

Birth photography - Geboortefotografie_005

Birth photography - Geboortefotografie_006

Birth photography - Geboortefotografie_007

Birth photography - Geboortefotografie_009

Birth photography - Geboortefotografie_010

Birth photography - Geboortefotografie_011

Birth photography - Geboortefotografie_014

Birth photography - Geboortefotografie_013